Indien je contact wilt opnemen met Uitgeverij Emerald:

Bedrijfsadres:
Uitgeverij Emerald
Van Wijkplantsoen 15
3755 ST Eemnes

Contactgegevens:
Tel: 06-29250008
E-mail: info@uitgeverij-emerald.nl

Zakelijk:
KvK-nummer: 61332003
BTW-nummer: NL002220971B27

Crypto:
MM: 
0x8d4e9fa4d96eb6381c5dA0a2E8d2A61Bf3F541de
PH: 4qvXor5oQqwTcEymb3Fn4VHUKzkBcCBV1e8eREMFSbvP

©Uitgeverij-Emerald 2023

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN WWW.UITGEVERIJ-EMERALD.NL

1.Toepasselijkheid

1.1 Bij levering van alle artikelen die besteld worden via www.uitgeverij-emerald.nl zijn onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing.
1.2 Het doen van een bestelling via de website ww.uitgeverij-emerald.nl houdt in dat deze leveringsvoorwaarden worden aanvaardt. 

2. Prijzen en betalingen

2.1 De vermelde prijzen voor aangeboden producten en diensten zijn in euro`s.
2.2 Alle prijzen op de site www.uitgeverij-emerald.nl zijn vrijblijvend en Uitgeverij Emerald behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.
2.3 Indien de prijzen voor de producten of diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging.
2.4 Er wordt per geplaatste bestelling verzendkosten in rekening gebracht.

3. Betaling

3.1 Betaling kan voldaan worden via een vooruitbetaling, via Crypto of via iDeal.
3.2 Uitgeverij Emerald brengt geen extra kosten in rekening voor het maken van een transactie.
3.3 Betalingen via Crypto zijn afhankelijk van de huidige waarde van de coins en kunnen per dag verschillen.
3.4 Alleen Crypto die Uitgeverij Emerald aangeeft worden geaccepteerd.

4. Levering, levertijd en risico

4.1 Uw bestelling wordt altijd zo snel mogelijk geleverd. Levertermijnen kunnen verschillen per product. Voor boeken geldt een gemiddelde levertijd van 2-4 werkdagen.
4.2 Risico-overgang; schade veroorzaakt tijdens transport is niet voor risico van de koper. Op het moment dat u in het bezit bent van de door ons geleverde producten is het risico wel voor de koper.
4.3 Alleen bij schriftelijk akkoord via e-mail mogen producten retour worden gestuurd.

5. Schade bij levering

5.1 Controleer direct na ontvangst de inhoud van uw pakket. Indien u beschadigde goederen in uw pakket constateert dient u dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zeven dagen ons daarvan schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen. Gebeurt dit niet binnen voorgenoemde tijd dan zijn deze goederen door u geaccepteerd als onbeschadigd.
5.2 Beschadigingen kunt u melden per email of per post. Uw klacht wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen.

6. Overmacht

6.1 Indien door overmacht Uitgeverij Emerald niet aan haar verplichting kan voldoen, zal de uitvoering van de overeenkomst worden uitgesteld of worden beëindigd. Indien dit het geval is houdt Uitgeverij Emerald u op de hoogte van de ontwikkelingen.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan; tekortkoming welke niet aan Uitgeverij Emerald te wijten zijn volgens de wet.

7. Garantie

7.1 Een ondeugdelijk product met aantoonbare gebreken of misdruk wordt door www.uitgeverij-emerald.nl na retour van het gebrekkige product kosteloos omgeruild voor een nieuw exemplaar. Mocht dit product niet meer leverbaar zijn dan krijgt u het aankoopbedrag terug.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Uitgeverij Emerald is niet aansprakelijk voor schade – waaronder mede, maar niet uitsluitend, valt te begrijpen schade die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie uit de geleverde producten in de meest ruime zin des woords.
8.2 De koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door www.uitgeverij-emerald.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

9. Geschillen en toepasselijk recht

9.1 Op overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Klachten over producten, leveringen, beschadigingen en diensten van www.uitgeverij-emerald.com kunt u melden via de mail; info@uitgeverij-emerald.nl. Uw klacht wordt zo snel mogelijk afgehandeld.

10. Privacy

10.1 www.uitgeverij-emerald.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden ons uiteraard aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. (Dit is overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens).
10.2 Wij zullen uw persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en stellen alles in het werk om uw persoonlijke informatie te beschermen o.a. door gebruik te maken van veilige betaalmethoden. Wettelijk is vastgelegd dat u recht hebt op inzage van de door registratie vastgelegde persoonlijke gegevens. Wilt u van dit recht gebruik maken dan kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij Uitgeverij Emerald.